פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

עבודה מובטחת למצטיינים
ברשת הטיפוח המובילה yullia

Contact Us – yullia school

יוליה גל – מנכ

Yullia Gal – Owner and CEO


?Do you dream to work in the beauty industry

Yullia school is the team of experienced consultants who will help you to choose the direction in the beauty industry suitable for you.

To find your calling, to do what you love, to build a career and to earn good money… If all this is the goal of your life, then you got to the right place.

Contact us for a personal consultation

073-7029552

We wait for you!

academy@yullia.com