פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

עבודה מובטחת למצטיינים
ברשת הטיפוח המובילה yullia

Contact

יוליה גל – מנכ

יוליה גל – מנכ”ל ובעלים של רשת yullia

Contact yullia school

Yullia school holds a team of councilors that will help you decide what is the best course of action for your career in the beauty industry.

If you want to ignite your career in the beauty industry, your place is with us!

For more information please contact us at:

073-7029552

academy@yullia.com