פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

עבודה מובטחת למצטיינים
ברשת הטיפוח המובילה yullia

כתבו עלינומגזין אילת לייב

http://persum.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2155:yuliaschool-machine-manicure&catid=80&Itemid=479&lang=ru

אתר הבלוגים בוטינוק

http://botinok.dugriteam.com/node/1326

מגזין אילת לייב

http://persum.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2133:yuliaschool-growing&catid=80&Itemid=479&lang=ru

אתר לליף סטייל NAKONU

http://nakonu.com/2016/08/62847